นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (“เรา”) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.yamaha-motor.co.th เราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งนี้ เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างปลอดภัยตามนโยบายและมาตรฐานของบริษัทเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน


การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของเรา อาจมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล เป็นต้น เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และอาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงาน ภายในที่เป็นตัวแทนของเราในการจัดการเว็บไซต์และกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับเรา หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามปกติแล้วเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน แต่อย่างไรก็ตามเราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานของรัฐเพื่อ ความปลอดภัย และในบางกรณีเราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของเราเพื่อดำเนินการทางกฎหมายใดๆ


การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบตามที่เราเห็นสมควร โดยเราจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้
ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


คุกกี้

เว็บไซต์ของเราได้ใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้