ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ  

  1. ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่
  2. นำเข้าและจำหน่าย สินค้าจากกลุ่มบริษัทยามาฮ่าทั่วโลก อาทิ รถจักรยานยนต์ประกอบสำเร็จ (CBU)
  3. ยานยนต์ทางน้ำเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ และอื่นๆ

ก่อตั้ง  12 มีนาคม 2507
 
ทุนจดทะเบียน  1,820 ล้านบาท
 
จำนวนพนักงาน  2,791 คน

 

 
Business  

1. Manufacturing and sales of motorcycles and spare parts
2. Import and sales of products from Yamaha Motor global network, such as completely built unit of motorcycles
3. Export of locally assembled motorcycles and parts
 
Founded  12 March 1964
 
Registered Capital  1,820 Million Baht
 
Employees  2,791 Persons